Praktijk voor Psychotherapie
Behandeling

Groepspsychotherapie

Groepspsychotherapie is een therapievorm waarbij de groep de plaats is én het middel om beter te leren omgaan met psychische klachten en problemen en om meer zicht te krijgen op de achtergronden en oorzaken ervan.
De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. Er zijn wekelijks zittingen van anderhalf uur op een vast tijdstip.

groep Inzicht-gevende groepspsychotherapie kenmerkt zich door zijn ongestructureerde vorm: de grondregel is dat u zoveel mogelijk vertelt over hetgeen u bezig houdt. Dat kan gaan over iets uit uw actuele persoonlijke leven of uit uw voorgeschiedenis of over iets wat u meemaakt of beleeft binnen de groep. Het kan negatief zijn of positief, alles wat u kwijt wil kan gezegd worden. Deze uitwisseling geeft uzelf, de groepsleden en de therapeuten de kans u beter te leren kennen en te begrijpen.
Uitwisseling is niet gemakkelijk, maar wel nodig. U zult veel beleven aan de groepsleden en aan de therapeuten. Al deze gevoelens zijn belangrijk genoeg om uitgebreid aan bod te laten komen.
Natuurlijk bepaalt u uiteindelijk zelf wát u wilt vertellen en wanneer; u hoeft het niet te forceren.
U zult merken dat er periodes zijn dat er veel met u of de groep gebeurt en periodes dat u het gevoel hebt dat het niet opschiet. Dit kan komen doordat u met lastige zaken in uzelf of in anderen wordt geconfronteerd, die soms drempels opwerpen om verder te gaan. Het is goed ook hierover te praten.
Het proces van psychotherapie kan een langdurig proces zijn, omdat het tijd kost nieuw gedrag een vaste bodem te geven. Het uiteindelijke doel is dat u zich vrijer voelt in uw dagelijks leven en u meer keuzemogelijkheden heeft voor uw gedrag, zodat u meer in harmonie kunt leven met uzelf en met anderen.


Praktijk voor psychotherapie Teunissen

De praktijk is gevestigd aan Mitchamplein 1a, 7556 SC te Hengelo.
Telefoon: 06-13196691
Email: sabineteunissen3@gmail.com

© teunissenpsychotherapie