Praktijk voor Psychotherapie
Behandeling

Uitgangspunten en Visie

Het beroep psychotherapeut is een beschermd beroep; U kunt het terugvinden in de Wet B.I.G.: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Deze wet richt zich op het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg.
U kunt mij in het BIG-overheidsregister voor psychotherapeuten en klinisch psychologen terugvinden.
gezichten
"Kort als het kan en lang als het moet"
Psychotherapie is een behandelingsvorm voor psychische problemen, die u kan helpen als u zelf niet meer in staat blijkt te zijn, al of niet samen met de mensen om u heen, uw problemen op te lossen. Het heeft als doel uw psychische klachten te verminderen en beter hanteerbaar te maken. Een uitgangspunt in mijn werken als psychotherapeut is dat ik de psychische klachten in relatie breng tot uw gehele persoon en achtergrond.
Het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij mij als therapeut, aangezien u met mij de gesprekken voert. Als psychotherapeut ben ik erin geschoold de therapeutische relatie te hanteren en deze te gebruiken als ‘spiegel’ om goed zicht te krijgen op uw klachten. De behandeling kan verschillen qua duur en frequentie, maar als uitgangspunt hanteer ik: “kort als het kan en lang als het moet”.

Voor welke problematiek?
Er bestaat een scala aan klachten of problemen of probleemgebieden die met psychotherapie behandeld kunnen worden. Zo kan psychotherapie aangewezen zijn bij stemmingsklachten, bij allerlei vormen van angst, bij problemen die u tegenkomt in de relationele sfeer en problemen die u ervaart in de persoonlijkheid en het zelfgevoel. Zo kunnen een laag zelfvertrouwen, zelftwijfels, identiteitsvragen, malen en piekeren over wat u wilt in het leven of wie u nou eigenlijk bent, u op verschillende levensgebieden problemen geven. Daarnaast kunnen nieuwe levensfasen of andere ontregelende of ernstige gebeurtenissen of verlieservaringen aanleiding zijn voor het in behandeling gaan bij een psychotherapeut.

Verschillende stromingen
Zoals u wellicht bekend is bestaan er verschillende psychotherapeutische stromingen: (cognitieve-) gedragstherapie, existentiële psychotherapie (ook wel client gerichte psychotherapie genoemd), relatie- en gezinstherapie (ook wel systeemtherapie genoemd) en psychoanalytische psychotherapie/psychoanalyse.
Daarnaast kan de setting ook verschillen: individueel of groepstherapie.
Ik maak van beide mogelijkheden gebruik, individuele psychotherapie en groepspsychotherapie en beiden vanuit het psychoanalytisch gedachtengoed. Daarnaast bied ik een intensieve vorm van behandeling te weten psychoanalyse.
Ik richt mij over het algemeen op mensen die op verschillende levensgebieden vastlopen en voor wie een klacht-gerichte behandeling niet afdoende bleek.

stammenkleur Mijn visie: “Van een herhaling een herinnering maken”
In mijn visie op psychotherapie ben ik sterk beïnvloed door het psychoanalytisch gedachtengoed van Freud en de latere (post- Freudiaanse) psychoanalytische inzichten. Hierin staat centraal dat wij in onze belevingswereld en in onze motivatie en ons gedrag, sterk beïnvloed worden door onbewuste drijfveren. Gedachten, gevoelens, herinneringen, waar we liever niet bij stil staan, waar we ons voor schamen of die te pijnlijk zijn, maken we als het ware weg en worden aldus uit onze gevoelswereld gebannen. We denken er liever niet meer aan en ze vinden, ongemerkt, een plek in ons onbewuste.
Deze pijnlijke of ongewenste belevingen kunnen echter wel, eveneens ongemerkt, ons als persoon erg vormen of problemen en klachten gaan geven of zogezegd stagnaties in onze ontwikkeling geven.
Middels psychotherapie is het mogelijk meer zicht te krijgen op wat u, al of niet onbewust, drijft en beweegt (uw verborgen motieven, gedachten, fantasieën, verlangens). Het kan u helpen om op de onderliggende patronen (de psycho-dynamiek), die zich vaak lijken te herhalen en die de klachten in stand houden, meer zicht en meer vat te krijgen.


Praktijk voor psychotherapie Teunissen

De praktijk is gevestigd aan Mitchamplein 1a, 7556 SC te Hengelo.
Telefoon: 06-13196691
Email: sabineteunissen3@gmail.com

© teunissenpsychotherapie