Praktijk voor Psychotherapie
Behandeling

Psychoanalyse

Psychoanalyse gaat uit van een intensief therapeutisch contact: de patiënt ligt vier of vijf keer per week op een bank, de psychotherapeut, de analyticus, zit op een stoel erachter. Een psychoanalyse duurt doorgaans meerdere jaren.
boomkern
Psychoanalyse berust op de bevinding dat veel patronen in ons gevoel en ons gedrag onbewust verlopen. Iemand kan zich ongelukkig, depressief of angstig voelen, maar begrijpt niet waardoor dat komt. In een psychoanalyse proberen analyticus en patiënt samen te ontdekken hoe de onbewuste patronen van invloed zijn op de relaties, gedragingen en gevoelens van de patiënt. Ook proberen zij te begrijpen hoe deze patronen zich ontwikkeld hebben.

In een psychoanalyse wordt u gevraagd om alles te zeggen wat in u opkomt. Door u over te geven aan die innerlijke stroom van gedachten, gevoelens en fantasieën, wendt u zich als het ware af van de buitenwereld en richt u zich meer naar binnen. Allerlei gedachten en gevoelens, die eerder buiten het aandachtsveld vielen, kunnen zo meer aandacht krijgen. Dit noemen we ‘vrije associatie’.
In een goed lopende psychoanalyse ontstaat een sterke band tussen analyticus en patiënt. Deze band maakt het mogelijk om over pijnlijke en beschamende dingen te praten. De problemen waarmee u worstelt, komen zo tot uitdrukking in het contact met de analyticus. Daardoor kan u uw problemen niet alleen verstandelijk, maar ook emotioneel gaan begrijpen.
Op deze wijze worden geleidelijk de onbewuste patronen in gedrag en gevoel duidelijk. Dit leidt niet alleen tot een vermindering van uw klachten, maar ook tot een andere manier van met uzelf omgaan; u gaat uw eigen binnenwereld meer serieus nemen en ook beter begrijpen. Dit betekent dat uw gevoel van eigenwaarde kan toenemen en ook uw innerlijke vrijheid. U komt hierdoor steviger in de wereld te staan. Uiteindelijk kan uw leven dan ingrijpend veranderen, zowel innerlijk als in de contacten met anderen.

Praktijk voor psychotherapie Teunissen

De praktijk is gevestigd aan Mitchamplein 1a, 7556 SC te Hengelo.
Telefoon: 06-13196691
Email: sabineteunissen3@gmail.com

© teunissenpsychotherapie