Praktijk voor Psychotherapie
Praktijkinformatie

Vergoedingen

Ik heb voor 2024 met alle ziektekostenverzekeraars een contract afgesloten voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S.G.G.Z.), behálve met CZ.
Konkreet: met de volgende koepelorganisaties heb ik contracten afgesloten: Menzis, VGZ, Multizorg, Zilveren Kruis Achmea, DSW, De Friesland. Het kan zijn dat u uw zorgverzekeraar hier niet tussen ziet staan, vrees niet, dan valt hij waarschijnlijk onder een van deze koepelorganisaties.
bladerengeel Dat ik contracten heb afgesloten met alle zorgverzekeraars betekent dat uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
De rekening wordt door mij rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar. Voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts nodig.
Wat u zelf betaalt is uw Eigen Risico.
Psychoanalyse wordt sinds 2010 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. In gezamenlijk overleg kunnen we een tarief afspreken.

Het tarief voor onverzekerde zorg (dat is zorg die niet in de basisverzekering valt), het zgn. OZP-tarief, is 125 euro per sessie.
Wilt u uw behandeling, om wat voor reden ook, zelf betalen dan reken ik daar eveneens 125 euro per sessie voor.
Als ik een afspraak met u maak reserveer ik tijd voor u. Verschijnt u niet op een afspraak of zegt u uw afspraak minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd af, dan kan ik de kosten niet declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Ik breng dan € 70,00 in rekening.
Bij overmacht geldt deze regeling niet.


Praktijk voor psychotherapie Teunissen

De praktijk is gevestigd aan Mitchamplein 1a, 7556 SC te Hengelo.
Telefoon: 06-13196691
Email: sabineteunissen3@gmail.com

© teunissenpsychotherapie