Praktijk voor Psychotherapie
Praktijkinformatie

Uw rechten

Dossiervorming:
De beroepscode schrijft mij voor een dossier bij te houden over het verloop van de behandeling. U mag uw dossier inzien en eventueel kopie├źn maken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. U heeft het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. De beroepscode schrijft mij voor uw dossier tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten te bewaren.

zee Ontevreden:
Als u niet tevreden bent over het verloop van de behandeling of over de bejegening of zijn er andere zaken die niet voldoen aan uw verwachtingen, dan is het belangrijk dat u me dat laat weten, dan kunnen we het bespreken. Wellicht kan dat juist ook veel opleveren of een impasse doorbreken.

Bemiddeling:
Indien we er samen niet uitkomen dan is er de mogelijkheid tot bemiddeling. U kunt hiervoor contact opnemen met onze beroepsvereniging de LVVP die in dergelijke situaties kan bemiddelen.

Klachtenregeling:
Indien u in de veronderstelling bent dat ik als behandelaar ernstig tekort geschoten ben, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP benaderen. Uw klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtencommissie in behandeling genomen en getoetst aan de beroepscode van de N.V.P. (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie).

U kunt met uw klacht terecht bij de LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft.

De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.

Geschillenregeling:
In het geval van een ontstaan geschil verwijs ik hier naar de geschillencommissie van de LVVP t.w. "De geschillencommissie Zorg in Den Haag".
De geschillenregeling is hier te vinden: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

Privacystatement:
Hier vindt u een link naar het privacystatement zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), waarin beschreven staat hoe er in mijn praktijk omgegaan wordt met de bescherming van uw persoonsgegevens privacystatement 2023


Praktijk voor psychotherapie Teunissen

De praktijk is gevestigd aan Mitchamplein 1a, 7556 SC te Hengelo.
Telefoon: 06-13196691
Email: sabineteunissen3@gmail.com

© teunissenpsychotherapie