Praktijk voor Psychotherapie
Behandeling

Individuele psychotherapie

Individuele psychotherapie, gebaseerd op de psychoanalytische visie, is een vorm van gesprekstherapie die één op één plaatsvindt en waarbij de patiënt en de psychotherapeut (schuin) tegenover elkaar zitten.
hopper
De sessies vinden veelal eenmaal of tweemaal per week plaats.
De duur van de behandeling kan variëren van enige maanden tot één of meerdere jaren.

In de behandeling wordt u gevraagd te spreken over wat u bezighoudt en wat er zoal in u omgaat. Dat kan gaan over situaties of belevingen uit de actualiteit, bijvoorbeeld waar u tegen aan loopt in uw relatie of in uw werk of studie of in contacten. Maar het kan ook gaan over angsten, onzekerheden, herinneringen, prettige en onprettige, en dromen en fantasieën. Ook zult u van alles beleven aan de therapie, de gang van zaken, en aan de therapeut. Het uiten en het beter leren kennen en begrijpen van uw angsten en uw innerlijke belevingswereld zijn van belang in het therapeutisch proces en zullen uiteindelijk leiden tot meer zelfinzicht en meer contact met uzelf, zodat u beter in staat gesteld wordt om uw problemen anders of steviger aan te pakken. Het proces gaat vaak met ups en downs en het is veelal hard werken om uiteindelijk de klachten waarmee u zich aanmeldde beter hanteerbaar te maken.Praktijk voor psychotherapie Teunissen

De praktijk is gevestigd aan Mitchamplein 1a, 7556 SC te Hengelo.
Telefoon: 06-13196691
Email: sabineteunissen3@gmail.com

© teunissenpsychotherapie