Praktijk voor Psychotherapie
Indicatie

Werkwijze

Om een goede inschatting te maken van welke behandelvorm het beste past bij uw problematiek en uw hulpvraag vindt er een intake plaats. In deze intake, die bestaat uit ongeveer drie gesprekken, zullen we stil staan bij uw klachten, uw hulpvraag, wat u reeds eerder ondernomen heeft en zullen we uitgebreid stil staan bij uw levensgeschiedenis.
puzzel Ik zal u vragen een levensverhaal te schrijven en een tweetal vragenlijsten in te vullen.
Ook zal ik u wat meer vertellen over mijn werkwijze.
Al met al willen we de klachten goed kunnen gaan begrijpen in het licht van uw persoonlijkheid en uw leven zoals u dat tot nu toe geleid hebt.
Uiteindelijk zal ik een (voorlopige) diagnose stellen en u een behandelplan c.q. -overeenkomst voorleggen. We zullen de voorgestelde behandeling bespreken, waarin vermeld welke setting en frequentie mijns inziens gepast is.

Aan het begin van de intake zal ik u vragen mee te doen aan een effectmeting, die zich met een zekere regelmaat zal herhalen tijdens de behandeling. U krijgt daar nader uitleg over. Het invullen van deze klachtenlijst valt onder de naam ROM (Routine Outcome Monitoring).

Soms moet er geconstateerd worden dat ik u niet voldoende kan helpen. Dan zal ik u zo goed mogelijk verwijzen naar een collega of terug verwijzen naar uw huisarts.

Tijdens vakanties of in geval van ziekte is de waarneming geregeld met mijn collega Mw. Marthe Sickinghe, email: info@psychotherapie-in-enschede.nl.
In geval van crisis buiten de praktijkuren om en in het weekend adviseer ik u contact op te nemen met de huisartsenpost in uw woonplaats.
Praktijk voor psychotherapie Teunissen

De praktijk is gevestigd aan Mitchamplein 1a, 7556 SC te Hengelo.
Telefoon: 06-13196691
Email: sabineteunissen3@gmail.com

© teunissenpsychotherapie